Alle de bronze klokker der medvirker i de interaktive installationer, har jeg selv støbt på mit værksted, Maglemølle 67, næstved. i årene 2000-2010. Med hjælp af især min kollega Rasmus Nielsen.men også billedhugger Bo Karberg og andre skal have stor tak for hjælp.

All bells included in theese interactiv installations, I cast myself in bronze, at my workshop in the years 2000-2010. With the the help of especially my college Rasmus Nielsen, but also collegue Bo Karberg and others need to have a big thank you.